Elektromechanika

Miasto - woj.

A-Best

Fabryczna 4, Żywiec
tel. 33 860 24 23


Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.
Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
Ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.
Polityka Prywatności