Elektromechanika

Miasto - woj.

AC

Kategoria: alarmy, systemy zabezpieczające, elektromechanika

Kartuska 214, Gdańsk
tel. 58 302 39 61


Oznacza, że nad przejazdem kolejowym zawieszona jest sieć trakcyjna.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.
Znak E-12a „drogowskaz do szlaku rowerowego” stosuje się w celu wskazania dojazdu do miejsca, w którym rozpoczyna się lub przebiega oznakowany szlak turystyczny dla rowerów.
Polityka Prywatności