Elektromechanika

Miasto - woj.

A & R Wodmel

Nadarzyńska 5, Kobyłka
tel. 22 786 86 11


Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej.
Oznacza wjazd do miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Polityka Prywatności