Elektromechanika

Miasto - woj.

Aldi

Witosa 2a, Bartoszyce
tel. 89 762 07 93


Oznacza wjazd do miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Oznacza koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-4 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, sygnał czerwony - zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.
Uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
Polityka Prywatności